Centrum Szkoleniowe P&M Management Group

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Main Menu

Aktualności

Picture of Centrum Szkoleniowe P&M Management Group
Informacja dla uczestników kursów - aktulizacja planu sesji egzaminacyjnych na rok 2017
by Centrum Szkoleniowe P&M Management Group - Sunday, 7 June 2020, 08:10 PM
 

Szanowni Państwo,

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii oraz ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych kontynuując zdecydowane działania mające na celu troskę o bezpieczeństwo oraz zdrowie klientów i pracowników do odwołania zamknęliśmy stacjonarne placówki i pracujemy zdalnie.

Liczymy na Państwa wyrozumiałość. Nasze działanie jest podyktowane aktualnymi możliwościami funkcjonowania oraz troską o Państwa i nasze zdrowie.

Zespół P&M Management Group


log

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI INFORMUJEMY ŻE:

1.Prace zaliczeniowe z poszczególnych modułów sprawdzane są według kolejności otrzymanych prac kontrolnych. W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej z uwagi na sprawdzanie testów końcowych oczekiwanie na ocenę z prac kontrolnych może ulec wydłużeniu.

2.W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej nie są przyjmowane zgłoszenia na sesję już trwającą. Przesłane zgłoszenia w trakcie sesji zostaną zaklasyfikowane do sesji następnej.

Poniżej podajemy plan sesji zaliczeniowej:

2020 r.

Sesja 01. 13.01.2020 -19.01.2020 termin zgłoszeń do 09.01.2020r.

Sesja 02. 10.02.2020 -16.02.2020 termin zgłoszeń do 06.02.2020r.

Sesja 03. 16.03.2020-22.03.2020 termin zgłoszeń do 12.03.2020r.

Sesja 04. 20.04.2020-26.04.2020 termin zgłoszeń do 16.04.2020r.

Sesja 05. 18.05.2020-24.05.2020 termin zgłoszeń do 14.05.2020r.

Sesja 06. 22.06.2020-28.06.2020 termin zgłoszeń do 18.06.2020r.

Sesja 07. 28.07.2020-04.08.2020 termin zgłoszeń do 24.07.2020r.

Sesja 08. PRZERWA WAKACYJNA

Sesja 09. 31.08.2020-06.09.2020 termin zgłoszeń do 27.08.2020r.

Sesja 10. 05.10.2020-11.10.2020 termin zgłoszeń do 01.10.2020r.

Sesja 11. 02.11.2020-08.11.2020 termin zgłoszeń do 29.10.2020r.

Sesja 12. 02.12.2020-08.12.2020 termin zgłoszeń do 06.12.2020r.


3.Opłata dotycząca przedłużenia dostępu do kursu dotyczy jedynie osób, które w regulaminowym terminie 60 dni z przyczyn losowych nie ukończyły kursu a chciałyby kurs ukończyć i otrzymać zaświadczenie.

Dla osób, które ukończyły kurs w terminie 60 dni, oczekiwanie na egzamin nie jest przedłużeniem kursu i nie podlega opłacie!

Przykład:

Uczestnik kursu rozpoczął kurs w dniu 14 listopada, oddał wszystkie zadania w terminie 60 dni i przesłał zgłoszenie na egzamin w dniu 12 stycznia. Do egzaminu końcowego przystąpi w sesji nr.2 bez żadnych kosztów.

4.Dostęp 60-dniowy do kursu liczy się od pierwszego zalogowania na platformie szkoleniowej a nie od dnia zapisania na kurs.

5.Uczestnik kursu nie ma uprawień do modyfikacji swojego profilu na platformie szkoleniowej. Wszelkiego rodzaju modyfikacje powodują blokadę profilu.

6.Dostęp do platformy szkoleniowej wygasa z chwilą ukończenia kursu ( zaliczeniu pozytywnie testu końcowego).

7.Warunkiem otrzymania prawidłowych i aktualnych materiałów szkoleniowych jest systematyczne uczestnictwo w kursie ( otwarcie pierwszego materiału i oddanie zadań kontrolnych i przejście do drugiego materiału itd.)

Otwarcie lub zapisanie wszystkich materiałów jednego dnia może spowodować uszkodzenie plików w tym ich automatyczną edycję do wersji pierwotnej i wstrzymanie procesu aktualizacji.
Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31