Centrum Szkoleniowe P&M Management Group

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Main Menu

Aktualności

Picture of Centrum Szkoleniowe P&M Management Group
Informacja dla uczestników kursów - aktulizacja planu sesji egzaminacyjnych na rok 2017
by Centrum Szkoleniowe P&M Management Group - Thursday, 9 November 2023, 09:37 PM
 

log

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI INFORMUJEMY ŻE:

1.Prace zaliczeniowe z poszczególnych modułów sprawdzane są według kolejności otrzymanych prac kontrolnych. W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej z uwagi na sprawdzanie testów końcowych oczekiwanie na ocenę z prac kontrolnych może ulec wydłużeniu.

2.W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej nie są przyjmowane zgłoszenia na sesję już trwającą. Przesłane zgłoszenia w trakcie sesji zostaną zaklasyfikowane do sesji następnej.

Poniżej podajemy plan sesji zaliczeniowej:

2023 r.

Sesja 11. 13.11.2023-19.11.2023 termin zgłoszeń do 08.11.2023r.

Sesja 12. 01.12.2023-06.12.2023 termin zgłoszeń do 01.12.2023r.


2024.r

Sesja 01. 08.01.2024 -14.01.2024 termin zgłoszeń do 05.01.2024r.

Sesja 02. 05.02.2024 -11.02.2024 termin zgłoszeń do 02.02.2024r.

Sesja 03. 11.03.2024-18.03.2024 termin zgłoszeń do 08.03.2024r.

Sesja 04. 15.04.2024-21.04.2024 termin zgłoszeń do 12.04.2024r.

Sesja 05. 13.05.2024-19.05.2024 termin zgłoszeń do 09.05.2024r.

Sesja 06. 10.06.2024-16.06.2024 termin zgłoszeń do 08.06.2024r.

Sesja 07. 01.07.2024-07.07.2024 termin zgłoszeń do 29.06.2024r.

Sesja 08. 19.08.2024-25.08.2024 termin zgłoszeń do 17.08.2024r.

Sesja 09. 16.09.2024-22.09.2024 termin zgłoszeń do 13.09.2024r.

Sesja 10. 14.10.2024-20.10.2024 termin zgłoszeń do 10.10.2024r.

Sesja 11. 04.11.2024-10.11.2024 termin zgłoszeń do 02.11.2024r.

Sesja 12. 02.12.2024-08.12.2024 termin zgłoszeń do 30.11.2024r.3.Opłata dotycząca przedłużenia dostępu do kursu dotyczy jedynie osób, które w regulaminowym terminie 60 dni z przyczyn losowych nie ukończyły kursu a chciałyby kurs ukończyć i otrzymać zaświadczenie.

Dla osób, które ukończyły kurs w terminie 60 dni, oczekiwanie na egzamin nie jest przedłużeniem kursu i nie podlega opłacie!

Przykład:

Uczestnik kursu rozpoczął kurs w dniu 14 listopada, oddał wszystkie zadania w terminie 60 dni i przesłał zgłoszenie na egzamin w dniu 12 stycznia. Do egzaminu końcowego przystąpi w sesji nr.2 bez żadnych kosztów.

4.Dostęp 60-dniowy do kursu liczy się od pierwszego zalogowania na platformie szkoleniowej a nie od dnia zapisania na kurs.

5.Uczestnik kursu nie ma uprawień do modyfikacji swojego profilu na platformie szkoleniowej. Wszelkiego rodzaju modyfikacje powodują blokadę profilu.

6.Dostęp do platformy szkoleniowej wygasa z chwilą ukończenia kursu ( zaliczeniu pozytywnie testu końcowego).

7.Warunkiem otrzymania prawidłowych i aktualnych materiałów szkoleniowych jest systematyczne uczestnictwo w kursie ( otwarcie pierwszego materiału i oddanie zadań kontrolnych i przejście do drugiego materiału itd.)

Otwarcie lub zapisanie wszystkich materiałów jednego dnia może spowodować uszkodzenie plików w tym ich automatyczną edycję do wersji pierwotnej i wstrzymanie procesu aktualizacji.(Edytowany przez Paweł Siwakowski - czwartek, 19 listopada 2020, 20:02)


Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31