Centrum Szkoleniowe P&M Management Group

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Main Menu

Aktualności

Picture of Centrum Szkoleniowe P&M Management Group
Informacja dla uczestników kursów - aktulizacja planu sesji egzaminacyjnych na rok 2017
by Centrum Szkoleniowe P&M Management Group - Wednesday, 5 December 2018, 09:18 PM
 


log

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI INFORMUJEMY ŻE:

1.Prace zaliczeniowe z poszczególnych modułów sprawdzane są według kolejności otrzymanych prac kontrolnych. W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej z uwagi na sprawdzanie testów końcowych oczekiwanie na ocenę z prac kontrolnych może ulec wydłużeniu.

2.W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej nie są przyjmowane zgłoszenia na sesję już trwającą. Przesłane zgłoszenia w trakcie sesji zostaną zaklasyfikowane do sesji następnej.

Poniżej podajemy plan sesji zaliczeniowej:

2019 r.

Sesja 01. 14.01.2019-20.01.2019 termin zgłoszeń do 11.01.2019r.

Sesja 02. 11.02.2019-17.02.2019 termin zgłoszeń do 08.02.2019r.

Sesja 03. 11.03.2019-17.03.2019 termin zgłoszeń do 08.03.2019r.

Sesja 04. 08.04.2019-14.04.2019 termin zgłoszeń do 05.04.2019r.

Sesja 05. 13.05.2019-19.05.2019 termin zgłoszeń do 10.05.2019r.

Sesja 06. 10.06.2019-16.06.2019 termin zgłoszeń do 07.06.2019r.

Sesja 07. 01.07.2019-07.07.2019 termin zgłoszeń do 28.06.2019r.

Sesja 08. 26.08.2019-31.08.2019 termin zgłoszeń do 23.08.2019r.

Sesja 09. 23.09.2019-29.09.2019 termin zgłoszeń do 20.09.2019r.

Sesja 10. 14.10.2019-20.10.2019 termin zgłoszeń do 10.10.2019r.

Sesja 11. 18.11.2019-24.11.2019 termin zgłoszeń do 15.11.2019r.

Sesja 12. 09.12.2019-15.12.2019 termin zgłoszeń do 06.12.2019r.


3.Opłata dotycząca przedłużenia dostępu do kursu dotyczy jedynie osób, które w regulaminowym terminie 60 dni z przyczyn losowych nie ukończyły kursu a chciałyby kurs ukończyć i otrzymać zaświadczenie.

Dla osób, które ukończyły kurs w terminie 60 dni, oczekiwanie na egzamin nie jest przedłużeniem kursu i nie podlega opłacie!

Przykład:

Uczestnik kursu rozpoczął kurs w dniu 14 listopada, oddał wszystkie zadania w terminie 60 dni i przesłał zgłoszenie na egzamin w dniu 12 stycznia. Do egzaminu końcowego przystąpi w sesji nr.2 bez żadnych kosztów.

4.Dostęp 60-dniowy do kursu liczy się od pierwszego zalogowania na platformie szkoleniowej a nie od dnia zapisania na kurs.

5.Uczestnik kursu nie ma uprawień do modyfikacji swojego profilu na platformie szkoleniowej. Wszelkiego rodzaju modyfikacje powodują blokadę profilu.

6.Dostęp do platformy szkoleniowej wygasa z chwilą ukończenia kursu ( zaliczeniu pozytywnie testu końcowego).

7.Warunkiem otrzymania prawidłowych i aktualnych materiałów szkoleniowych jest systematyczne uczestnictwo w kursie ( otwarcie pierwszego materiału i oddanie zadań kontrolnych i przejście do drugiego materiału itd.)

Otwarcie lub zapisanie wszystkich materiałów jednego dnia może spowodować uszkodzenie plików w tym ich automatyczną edycję do wersji pierwotnej i wstrzymanie procesu aktualizacji.
Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 Today Wednesday, 20 November 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30