Centrum Szkoleniowe P&M Management Group

You are not logged in. (Login)
Skip Main Menu

Main Menu

Aktualności

Picture of Centrum Szkoleniowe P&M Management Group
Informacja dla uczestników kursów - aktulizacja planu sesji egzaminacyjnych na rok 2017
by Centrum Szkoleniowe P&M Management Group - Tuesday, 29 November 2022, 09:44 PM
 

log

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSÓW

W ZWIĄZKU Z LICZNYMI ZAPYTANIAMI INFORMUJEMY ŻE:

1.Prace zaliczeniowe z poszczególnych modułów sprawdzane są według kolejności otrzymanych prac kontrolnych. W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej z uwagi na sprawdzanie testów końcowych oczekiwanie na ocenę z prac kontrolnych może ulec wydłużeniu.

2.W trakcie obowiązywania sesji zaliczeniowej nie są przyjmowane zgłoszenia na sesję już trwającą. Przesłane zgłoszenia w trakcie sesji zostaną zaklasyfikowane do sesji następnej.

Poniżej podajemy plan sesji zaliczeniowej:

2022 r.

Sesja 12. 05.12.2022-08.12.2022 termin zgłoszeń do 01.12.2022r.

2023 r.

Sesja 01. 09.01.2023 -15.01.2023 termin zgłoszeń do 05.01.2023r.

Sesja 02. 06.02.2023 -12.02.2023 termin zgłoszeń do 03.02.2023r.

Sesja 03. 13.03.2023-19.03.2023 termin zgłoszeń do 08.03.2023r.

Sesja 04. 17.04.2023-23.04.2023 termin zgłoszeń do 12.04.2023r.

Sesja 05. 15.05.2023-21.05.2023 termin zgłoszeń do 09.05.2023r.

Sesja 06. 12.06.2023-18.06.2023 termin zgłoszeń do 08.06.2023r.

Sesja 07. 03.07.2023-09.07.2023 termin zgłoszeń do 01.07.2023r.

Sesja 08. 21.08.2023-27.08.2023 termin zgłoszeń do 17.08.2023r.

Sesja 09. 11.09.2023-17.09.2023 termin zgłoszeń do 07.09.2023r.

Sesja 10. 09.10.2023-15.10.2023 termin zgłoszeń do 05.10.2023r.

Sesja 11. 13.11.2023-19.11.2023 termin zgłoszeń do 08.11.2023r.

Sesja 12. 01.12.2023-06.12.2023 termin zgłoszeń do 01.12.2023r.

3.Opłata dotycząca przedłużenia dostępu do kursu dotyczy jedynie osób, które w regulaminowym terminie 60 dni z przyczyn losowych nie ukończyły kursu a chciałyby kurs ukończyć i otrzymać zaświadczenie.

Dla osób, które ukończyły kurs w terminie 60 dni, oczekiwanie na egzamin nie jest przedłużeniem kursu i nie podlega opłacie!

Przykład:

Uczestnik kursu rozpoczął kurs w dniu 14 listopada, oddał wszystkie zadania w terminie 60 dni i przesłał zgłoszenie na egzamin w dniu 12 stycznia. Do egzaminu końcowego przystąpi w sesji nr.2 bez żadnych kosztów.

4.Dostęp 60-dniowy do kursu liczy się od pierwszego zalogowania na platformie szkoleniowej a nie od dnia zapisania na kurs.

5.Uczestnik kursu nie ma uprawień do modyfikacji swojego profilu na platformie szkoleniowej. Wszelkiego rodzaju modyfikacje powodują blokadę profilu.

6.Dostęp do platformy szkoleniowej wygasa z chwilą ukończenia kursu ( zaliczeniu pozytywnie testu końcowego).

7.Warunkiem otrzymania prawidłowych i aktualnych materiałów szkoleniowych jest systematyczne uczestnictwo w kursie ( otwarcie pierwszego materiału i oddanie zadań kontrolnych i przejście do drugiego materiału itd.)

Otwarcie lub zapisanie wszystkich materiałów jednego dnia może spowodować uszkodzenie plików w tym ich automatyczną edycję do wersji pierwotnej i wstrzymanie procesu aktualizacji.(Edytowany przez Paweł Siwakowski - czwartek, 19 listopada 2020, 20:02)


Skip Course categoriesSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31